آزمایش حیرت انگیز تاثیر صدا روی مواد در موسیقی | فیلم

[mono_ir_video id=”88698″ qualities=”360,480,720,1080″]

آزمایش حیرت انگیز تاثیر صدا روی مواد در موسیقی | فیلم

آزمایش حیرت انگیز تاثیر صدا روی مواد در موسیقی .

در این آزمایش نشان میدهند که موسیقی روی تمام مواد پیرامون ما تاثیر دارد و قاعدتا در تک تک سلولهای ما هم تاثیر گذار است.

در تاریخ بشریت موزیک و پزشکی رابطه نزدیکی با یکدیگر داشته اند.حتی انسانهای اولیه از موسیقی برای آرامش و از بین بردن آلام روانی استفاده میکردند.

تجربیات نشاد داد که استفاده از موسیقی برای اهداف  درمانی روی بیماریهای نروسایکوتیک اثرات قابل توجهی دارد. هم اکنون در امریکا و اروپا از موسیقی برای اهداف کلنیکی استفاده میشود.مطالعات زیادی به اثر موسیقی روی مغز پرداخته اند. د

ر یک تحقیق به وسیله دکتر Rauscher و همکارانش این تحقیق که روی اثر موسیقی موزارت انجام شده است یکی از مشهورترین مطالعات در این زمینه میباشد  این تحقیق وقتی منتشر شد توجهات زیادی را به سوی خود معطوف کرد مطالعات زیادی در سالهای اخیر در حال بررسی این موضوع میباشند. ت

ا جاییکه توجه بسیاری از محققین نروساینس را به سوی خود جلب کرده است.مطالعات نشان میدهد که موزیک بر روی اعصاب کرانیال از مرحله جنینی تا بزرگسالی تاثیر دارد. مهمترین تحقیقات در زمینه تاثیر موزیک بر روی مغز نشان داده اند که موزیک باعث افزایش پلاستیسیتی سیناپسها در مغز میشود. گوش دادن به موزیک در در مراحل اولیه سکته مغزی میتواند باعث بهبودی نسبی علایم شناختی مریض شود.  موزیک باعث افزایش نروژنزیس در مغز  می شود و این مسیر را از طریق هورمونهایی چون cortisol (C), testosterone (T) and estrogen (E) انجام دهد.اثر پلاستیسیتی استرویید روی مغز در پروژه های مختلف اثبات شده است.

(104)

105
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>