پیام ویدئویی فرهاد فخرالدینی در آستانه کنسرت با ارکستر فرهنگ و هنر در تهران | فیلم

[mono_ir_video id=”908413″ qualities=”480,720,1080″]

پیام ویدئویی فرهاد فخرالدینی در آستانه کنسرت با ارکستر فرهنگ و هنر در تهران

پیام ویدئویی فرهاد فخرالدینی در آستانه کنسرت با ارکستر فرهنگ و هنر در تهران

فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی درباره با ارکستر فرهنگ و هنر در تهران گفت : تشریف بیاورید و این کنسرت را ببینید.

(7)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>