آهنگ جدید حمید عسکری به نام کجای دنیامی

آهنگ جدید حمید عسکری به نام کجای دنیامی

آهنگ جدید حمید عسکری به نام کجای دنیامی

این رابطه ام مث عشقای قبلی شد میگی یه چی کم بود که آخرش این شد, میگی کم آوردم تو عشق بد آوردم لعنتی چی میگی من که واست مردم, کجا گمت کردم کجای دنیامی که هرجارو گشتم رسید به تنهایی, این رابطه ام مث عشقای قبلی شد چند روز بعد عشقم واسه تو عادی شد

(۳۵)

36
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>