آهنگی که علی قمصری برای رییس جمهور خواند | فیلم

آهنگی که علی قمصری برای رییس جمهور خواند

آهنگی که علی قمصری برای رییس جمهور خواند

علی قمصری با انتشار این ویدیو نوشت : من خسته ام ریاست جمهوری عزیز , از رقص داس های غزل کش, از مویه های گربه ی ناخوش

(۳۳)

34
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>