مونا برزویی : متاسفانه شعرهایی بعضا وقیحانه مجوز پخش میگیرند | فیلم

[mono_ir_video id=”86574″ qualities=”360,480,720,1080″]

مونا برزویی : متاسفانه شعرهایی بعضا وقیحانه مجوز پخش میگیرند | فیلم

مونا برزویی : متاسفانه شعرهایی بعضا وقیحانه مجوز پخش میگیرند فقط به دلیل اسم ائمه اطهاری که در آنها بکار رفته . این مصاحبه توسط آزاده نامداری در برنامه آبان صورت پذیرفت.

من هفت سال ممنوع الاسم ! بوده ام . , سخت گیری و محدودیت ها به روی من و چند تن دیگر از همکارانم کمتر از قبل شد و خودشان راه را باز کردند برای انتشار. من هیچ گاه اصراری برای چاپ کتاب و ترانه هایم نداشتم تمام پیشنهادها را هم رد کرده ام . ولی وقتی این پیشنهاد از سمت انتشارات نگاه صورت گرفتم به خاطر خوشنامی و سابقه ی درخشانشان پذیرفتم. شاید دو هیئت نظارت مختلف وجود دارد چون ترانه هایی قبلا به صورت مجاز اجرا شده بودند مجددا بازبینی شدند و اصلاحاتی هم صورت گرفت.

در موسیقی ما فضا انگار قرار بر این است که تمام بار یک اثر را ترانه و کلام بر دوش کشد. و همه از ترانه ها توقع دارند که معجزه کنند. موسیقی انگار سوار بر ترانه است و میگوید من قرار نیست هیچ تغییری بکنم قرار نیست نوآوری داشته باشم قرار نیست دل کسی را به لرزه بیاندازم و همه چیز به دوش ترانه است در صورتی که نباید به این شکل باشد موسیقی و کلام باید با هم یک اثر را پیش ببرند.

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>