چهار مضراب بیات اصفهان با دونوازی نی و تنبک | فیلم

چهار مضراب بیات اصفهان با دونوازی نی و تنبک

چهار مضراب بیات اصفهان با دونوازی نی و تنبک

آواز اصفهان یا بیات اصفهان یکی از آوازهای پنج‌گانهٔ موسیقی سنتی ایرانی است. برخی این دستگاه را جزء دستگاه شور و برخی از متعلقات همایون دانسته‌اند.

(۵۱)

52
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>