تابستان از چهارفصل ویوالدی قسمت 2 |فیلم

[mono_ir_video id=”75444″ qualities=”360,480,720,1080″]

تابستان از چهارفصل ویوالدی قسمت 2 |فیلم

هر سال اواخر تابستان به باغ سیب توی یکی از مناطق سردسیر می رفتیم صبح زود راه می افتادیم و در تاریکی شب به اونجا می رسیدیم و از باغ هیچ چیز بجز تاریکی نمیدیدم . انقدر خسته بودیم که خیلی زود به خواب می رفتیم و صبح زود بیدار می شدیم و وقتی توی روشنایی روز به درخت های پر از سیب سرخ خیره می شدیم! تازه می فهمیدیم وارد بهشت شدن یعنی چی!

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>