ورک شاپ معرفی تکنولوژی های برتر موسیقی | فیلم

[mono_ir_video id=”75183″ qualities=”360,480,720,1080″]

ورک شاپ معرفی تکنولوژی های برتر موسیقی | فیلم

ورک شاپ حرفه ای موسیقیایی و معرفی تکنولوژی های برتر توسط مخترعین مختلف و گفتگو و بررسی این تکنولوزی ها در این فیلم به زبان انگلیسی تقدیم میشود.

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>