۵ تکنولوژی برتر ساخت و ویرایش موسیقی در سال ۲۰۱۴ | فیلم

۵ تکنولوژی برتر ساخت و ویرایش موسیقی در سال ۲۰۱۴ | فیلم

فیلمی تهیه شده در سال ۲۰۱۴ که این ۵ سخت افزار زا به عنوان ۵ تکنولوژی برتر ساخت موزیک انتخاب میکند و توضیحاتی به زبان انگلیسی در مورد کاربرد و کارایی های آنها میگوید.

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

۱ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>