موسیقی زیبا از سری آهنگ های باغ مخفی قسمت 8

[mono_ir_video id=”72073″ qualities=”360,480,720,1080″]

موسیقی زیبا از سری آهنگ های باغ مخفی قسمت 8

سالها بعد به محله قدیمی برگشت از باغ مخفی خبری نبود! دیوارهای باغ رو برداشته بودن و باغ تبدیل به پارک عمومی شده بود

(43)

44
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>