موسیقی زیبا از سری موسیقی های باغ مخفی قسمت 6 | فیلم

[mono_ir_video id=”72046″ qualities=”360,480,720,1080″]

یک روز خبر رسید که پیر مرد مجبور شده از باغ بره ! انگار صاحب اصلی باغ پیر مرد رو بیرون کرده بود! یک بار که کودت در خیابان مشغول بازی بود چهره غمگین و بهت زده پیر مرد رو دید که به درختهای باغ با دلتنگی نگاه می کرد!

(9)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>