باغ مخفی شماره 3

[mono_ir_video id=”55055″ qualities=”360,480,720,1080″]

باغ مخفی شماره 3

گاهی در باغ می نشست و یاد پیر مرد باغ بان می افتاد

وقتی که از سر کنجکاوی مخفیانه وارد باغ شد و پیر مرد گوشش رو محکم کشید و از باغ بیرون انداخت

 

(7)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>