زمستان از چهارفصل ویوالدی قسمت سوم

زمستان از چهارفصل ویوالدی قسمت سوم

امروز برف بارید و من با چای داغ توی تراس ایستاده بودم.

دلم می خواست که فقط سکوت کنم تا شاید صدای هیاهوی برف بازی دوران کودکی رو بشنوم

(۱۷)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>