اجرای زنده سعید شهروز با پسرش و آهنگ نقره داغ | فیلم

[mono_ir_video id=”782353″ qualities=”360,480,720,1080″]

اجرای زنده سعید شهروز با پسرش و آهنگ نقره داغ

اجرای زنده سعید شهروز با پسرش و آهنگ نقره داغ

نميخوام چشمامو رو هم بزارم
فرصت نگاه تو خيلي کمه
عمر من به خواستنت نميرسه
همين امشب وقت از تو گفتنه
دردامو حوصله کن غزل غزل
واسه موندن مرگمو بهونه کن
وقتي شعرامو به آتيش ميکشي
خون بهاي اين دل ديوونه کن
نميخوام چشمامو رو هم بزارم
نکنه اسم تو رو کم بيارم
آخه نقره داغ روزگارمي
من پاپتي فقط تو رو دارم
کي مثل تو منو باور ميکنه؟
با منو هق هق دل سر ميکنه؟
واسه جشن همه گريه هاي من
گل تنهاييشو پرپر ميکنه
کي مثل تو منو باور ميکنه؟
با من چله نشين سر ميکنه؟
کي مثل تو پاي حرفام ميشينه؟
شعر ديوونگي از بر ميکنه
نميخوام زخمامو مرحم بزارم
نکنه پيش چشات کم بيارم
من يه عمره با غمت زار ميزنم
من که از عاشقي ترسي ندارم
نميخوام چشمامو رو هم بزارم
فرصت نگاه تو خيلي کمه
کاشکي دستات به سراغم ميومد
آخه امشب وقت بي تو مردنه

(81)

82
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>