روایت فرماندار مشهد از جلسه بررسی کنسرت : برخی ناجوانمردانه آیت الله علم الهدی را متهم میکنند | فیلم

[mono_ir_video id=”606561″ qualities=”360,480,720″]

روایت فرماندار مشهد از جلسه بررسی کنسرت : برخی ناجوانمردانه آیت الله علم الهدی را متهم میکنند | فیلم

روایت فرماندار مشهد از جلسه بررسی کنسرت : برخی ناجوانمردانه آیت الله علم الهدی را متهم میکنند .اگر بگوییم مشهد با شهرهای دیگر فرق ندارد باید در عقل فرد شک کرد.

 

(20)

21
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>