نماهنگ دلتنگیام با صدای فریدون آسرایی : تو میفهمی حال و هوای منو |‌ فیلم

[mono_ir_video id=”588451″ qualities=”360,480,720″]

نماهنگ دلتنگیام با صدای فریدون آسرایی : تو میفهمی حال و هوای منو |‌ فیلم

نماهنگ دلتنگیام با صدای فریدون آسرایی : تو میفهمی حال و هوای منو 

تو میفهمی حال و هوای منو

خبر داری از حس دلتنگیام

تمام جهان چشم به راه تو

بگو من کدوم سمت دنیا بیام

به امید این که ی روزی بیای

دعا میکنم با تمام وجود

که ایکاش میشد ببینم تو رو

که ایکاش هر روز من جمعه بود

شبیه همین ماهی توی تنگ

که با فکر دریا نفس میکشه

تو دنیای دلواپسی های من

فقط فکر تو مثه آرامشه

چقد روز و شب بگذره تا بیای

چقد بی تو دنیا دلگیر شه

چقد چشم به راهت بمونم ولی

نیای و ی روز دیگه م دیر شه

ولی من ی عمر نشستم بیای

تو عصر غریبه گل نرگسی

هنوز تا همیشه دلم روشنه

که بعد از دعای فرج میرسی

شبیه همین ماهی توی تنگ

که با فکر دریا نفس میکشه

تو دنیای دلواپسی های من

فقط فکر تو مثه آرامشه

چقد روز و شب بگذره تا بیای

چقد بی تو دنیا دلگیر شه

چقد چشم بع راهت بمونم ولی

نیای و ی روز دیگه هم دیر شه

(92)

93
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>