صبح یعنی پرواز قد کشیدن در باد | فیلم

صبح یعنی پرواز قد کشیدن در باد

صبح یعنی پرواز قد کشیدن در باد

صبح یعنی پرواز
قد کشیدن در باد

چه کسی می گوید
پشت این ثانیه ها تاریک است ؟

گام اگر برداریم
روشنی نزدیک است..

سلام دوستان
صبح بهاریتون بخیر

آرزو میکنم هرگز نگاه خداوند ازتون برنگرده و چرخ زندگیتون
اونطور که شایستتونه و دلتون میخواد بچرخه.

طبیعت، به معنای گستردهٔ کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی، به پدیدهٔ جهان فیزیکی و همچنین زندگی اشاره دارد؛ و همچنین قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود گیتی گسترده‌است.

(۹۶)

97
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>