همنوازی مهرناز دبیرزاده با عمران فروزش و علی باغفر | فیلم

همنوازی مهرناز دبیرزاده با عمران فروزش و علی باغفر

همنوازی مهرناز دبیرزاده با عمران فروزش و علی باغفر

مهرناز دبیرزاده از جمله نوازنده بسیار خوب سازهای کوبه ای کشورمان است.

بخشی از مصاحبه با این هنرمند :

_در مورد آلبوم صوتى که براى کتاب استاد حسین تهرانى در بازار موسیقى تولید کردید،برایمان توضیح دهید؟

زنده یاد استاد حسین تهرانى که در واقع پدر تمبک ایران هستند، یک کتاب بیشتر ندارند و هنوز هم پس از سالها  با این وجود که ایشان به رحمت خدا رفته اند،کتاب ایشان پر فروش ترین کتاب تمبک در ایران میباشد و من به شخصه یک احساس دِیْنى به او داشتم و احساس کردم کارى براى کتاب این استاد بزرگ انجام بدهم هر چند که نیازى هم نداشت،جهت استفاده هنرجوییان تمبک روى قطعات کتاب استاد حسین تهرانى ملودى قرار دادیم . این روش ، آموزش براى مدرسین این سازکه تعدادشان هم کم نیست را خیلى شیرین تر میکند،که بسیار هم مورد استقبال اساتیدى چون(هوشنگ ظریف،محمد اسماعیلى،بهمن رجبى،نوید افقه،ارژنگ کامکار)قرار گرفت.

مثلا جالب است ؛ این اساتید مشکلى نداشتند که چرا یک خانم این کار را انجام داده است،؛استاد محمد اسماعیلى خودشان از بهترین شاگردان استاد حسین تهرانى بودند که حتى به من گفتند چرا این ایده به ذهن خودم نرسید،و بسیار استقبال کردند

(۴۳)

44
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>