کلیپی کوتاه از موزیک ویدئوی بغض و باروت با صدای رضا صادقی | فیلم

کلیپی کوتاه از موزیک ویدئوی بغض و باروت با صدای رضا صادقی | فیلم

کلیپی کوتاه از موزیک ویدئوی بغض و باروت با صدای رضا صادقی عشق دلگرمی .. عشق سرگرمی .. قول دادم باشم مگه حوا بودی که من آدم باشم عشق دلگرمی .. عشق سرگرمی ..

(۴۸)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>