کچیلک ، در موزیک ویدیو جدید حمید صفت | فیلم

کچیلک ، در موزیک ویدیو جدید حمید صفت | فیلم

کچیلک ، در موزیک ویدیو جدید حمید صفت یه مشتی خوردم هنوز گیجم ..از تویی که بودی پهلوم پیشم .. از خودی که بخود میخورد میزد.. بری توعم ممنون میشم مگه چقددارم دووم منم میشم یه روز تموم .. هر چی خوردی بردی همش حروم

(۴۲)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>