موزیک ویدیو پیکان رضا یزدانی از آلبوم نوستالژی | فیلم

[mono_ir_video id=”100723″ qualities=”360,480,720,1080″]

موزیک ویدیو پیکان رضا یزدانی از آلبوم نوستالژی | فیلم

موزیک ویدیو پیکان رضا یزدانی از آلبوم نوستالژی

 

متن آهنگ پیکان رضا یزدانی :

یه پیکان قراضه کنارِ اتوبان داره خواب می بینه
یه پیکانِ بی چرخ که بازم تو رؤیاش پُر از سرنشینه
غرورش شکسته، به جای چراغاش دو تا حُفره مونده
کی می دونه اونُ زمونه چه جوری تا این جا کشونده؟
چه راهایی رفته، چه روزایی داشته، چه چیزایی دیده
با ترمز گرفتن چه خطُ نشونا رو جاده کشیده
عجب خاطراتی تو مغزِ فلزیش دارن رژه می رن
نمی ذاره هرگز که این دلخوشی ها تو قلبش بمیرن
چه روزا تنش رُ با گُل ها پوشوندن برای عروسی
یه شب ها تنِ اون تو جاده شده یه اتاقِ خصوصی
چه قدر بچه ها رُ رسونده دبستان زیرِ برفُ بارون،
تو چه کوچه هایی سرک می کشیده به فرمانِ فرمون
چه قدر رو به رو رُ می دیده مبادا یه گربه تلف شه.
چه قدر غصه داشته که تو پمپِ بنزین گرفتارِ صف شه
واسه هم مدل هاش چه بوقای کشدار که تو سینه داشته
از این پاسبونا وُ برگِ جریمه چه قدر کینه داشته
حریصِ یه جاده س از این جا تا رؤیا ، بدونِ توقف!
نه از شب می ترسه، نه از شیبِ دره، نه حتا تصادف
یه پیکان قراضه س ولی توی رؤیاش هنوزم جوونه
خیالش می تونه بازم توی جاده یه کله برونه
خیالش هنوزم موتور مونده باقی تو صندوقِ سینه
یه پیکان قراضه کنارِ اتوبان داره خواب می بینه

(169)

170
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>