موزیک ویدئو ایران جان با صدای رضا صادقی ، حامد همایون ، مهدی یغمایی و حجت اشرف زاده | فیلم

موزیک ویدئو ایران جان با صدای رضا صادقی ، حامد همایون ، مهدی یغمایی و حجت اشرف زاده

موزیک ویدئو ایران جان با صدای رضا صادقی ، حامد همایون ، مهدی یغمایی و حجت اشرف زاده ایران وطنم جان و تنم خاک رهایی مهد هنری مامن مردان خدایی تیری به تنت تا نخورد هست تن  ن جان و تن من هردو فدای وطن من

(۳۲)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>