موزیک ویدیو آهنگ ماه پیشانو حامد فقیهی | فیلم

موزیک ویدیو آهنگ ماه پیشانو حامد فقیهی | فیلم

موزیک ویدیو آهنگ ماه پیشانو حامد فقیهی با آهنگسازی خود حامد فقیهی منتشر شد. گفتمش آهای ماه پیشانو گفت جون جونم ,جون جونم آی جون جونم , گفتمش بگو غنچه گل کو گفت لب بوم ,جون جونم آی جون جونم , گفتمش چرا ماه پیشانو نامهربونی

(۴۱۶)

417
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>