خوانندگی کودکان سرطانی و ایجاد روحیه برای مبارزه با سرطان | فیلم

[mono_ir_video id=”83263″ qualities=”360,480,720,1080″]

خوانندگی کودکان سرطانی و ایجاد روحیه برای مبارزه با سرطان | فیلم

خوانندگی کودکان سرطانی و ایجاد روحیه برای مبارزه با سرطان  و آگاهی در سطح جامعه – حتما تا آخر ببینید و کمک کنید تا جامعه ای پویا داشته باشیم.

این موزیک ویدیو توسط اعضای کمپ و داوطلب کارکنان کمپ Simcha، یک اردوگاه شبانه برای کودکان مبارزه با سرطان ایجاد شد، به عنوان پروژه تابستانی موسیقی ما برای تولید آگاهی از سرطان اطفال. هر کس یک انفجار ساخت این فیلم بود و ما امیدواریم که شما از آن لذت ببرید و همچنین.

 

کاروان بازگشت به خانه تازه و با دوستی های عمیق و خاطرات شاد و خوشی برای کمک به آنها سفر جاده ناهموار پیش رو است.

کمپ Simcha یک برنامه از چای تاسیسات است.

 

 

Wooooooooo Ohohohoooooooo!
OOOoooooh Wooooooooo

من آزادی بده، به من آتش را، من دلیل به من بده، من را بالاتر
دیدن قهرمان، را به زمینه در حال حاضر، متحد ما، ما را احساس افتخار
در کمپ Simcha، دست می-liftin، همانطور که ما مهار خود را از دست
جشن آن را در اطراف ما است، هر ملت، همه در اطراف ما

آواز برای همیشه جوان، آواز آهنگ در زیر آفتاب
بیایید در این بازی زیبا شادی، و با هم در پایان روز.

ما همه می گویند

هنگامی که من مسن تر من قوی تر خواهد بود
آنها به من آزادی درست مثل یک پرچم

و سپس آن را به عقب می رود
و سپس آن را به عقب می رود
و سپس آن را می رود

هنگامی که من مسن تر من قوی تر خواهد بود
آنها به من آزادی درست مثل یک پرچم

و سپس آن را به عقب می رود
و سپس آن را به عقب می رود
و سپس آن را می رود

و….

(36)

37
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>