گذشتن و رفتن پیوسته (تو خیلی دوری) گروه بمرانی | فیلم

[mono_ir_video id=”76138″ qualities=”360,480,720,1080″]

گذشتن و رفتن پیوسته (تو خیلی دوری) گروه بمرانی | فیلم

گذشتن و رفتن پیوسته (تو خیلی دوری) گروه بمرانی کارگردان: علی یار راستی بمرانی: بهزاد عمرانی | مانی مزکی | جهانیار قربانی | آرش عمرانی | کیارش عمرانی نوازندگان مهمان: مهیار طهماسبی | روزبه فدوی تهیه کننده: احسان رسول اف

(258)

259
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>