موزیک ویدیو آسمان برف از میلاد باقری | فیلم

موزیک ویدیو آسمان برف از میلاد باقری

موزیک ویدیو آسمان برف از میلاد باقری

متن آهنگ میلاد باقری آسمان برف :

رود تنها کوه خاموش ابر بارانیه تو روز آرامش قبل از شب طوفان تو بود

امدی شهر بهم ریخت از آرامش تو

آمدی و پس از آن جان همه جان تو بود

آسمان برف دلم گرم به چشمان تو بود گیسوان تو رها باد پریشان تو بود

آسمان برف دلم گرم به چشمان تو بود

گیسوان تو رها باد پریشان تو بود

شهر تا شهر خیابان به خیابان همه تو دیگر از بعد تو تهران همه تهران تو بود

تو بهاری و از آن که رفتی یک عمر

سال تا سال فقط فصل زمستان تو بود

سال تا سال فقط فصل زمستان تو بود

آسمان برف دلم گرم به چشمان تو بود گیسوان تو رها باد پریشان تو بود

گیسوان تو رها باد پریشان

(۴۳)

44
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>