مهم‌‌ترین ویژگی‌های قرارداد بزرگ نفت توتال فرانسه با ایران | فیلم

مهم‌‌ترین ویژگی‌های قرارداد بزرگ نفت توتال فرانسه با ایران | فیلم

مهم‌‌ترین ویژگی‌های قرارداد بزرگ نفت توتال فرانسه با ایران 

💢مدیرعامل توتال:
به زودی به تهران برمی گردیم چون قرارداد پارس جنوبی نخستین قرارداد از طر‌ح‌های متعددی است که قصد داریم در ایران اجرا کنیم.

💢تکمیلی امضای قرار توتال فرانسه با ایران

زنگنه، وزیر نفت:
🔹امضای قرارداد با توتال نتیجه مستقیم برجام و انتخابات ایران است.
🔹مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود ندارد.

🔸توتال نخستین غول نفتی است که پس از برجام به طور رسمی با وزارت نفت ایران قراردادی به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار و برای مدت بیست سال امضا کرد.

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>