بدل محسن چاوشی و حامد همایون , سامان گوران بمب خنده دورهمی چهره ها | فیلم

بدل محسن چاوشی و حامد همایون , سامان گوران بمب خنده دورهمی چهره ها | فیلم

بدل محسن چاوشی و حامد همایون , سامان گوران بمب خنده دورهمی چهره ها . حمایت تمام قد از کودکان مبتلا به سرطان در جشن خیریه ملیا

کمک به ایتام، کمک به نیازمندان، کمک به درمان بیماران به عنوان کوچکترین عضو جامعه ایرانی به صورت شیوه روز دنیا.

در این زمینه (بنیاد خیریه ملیا) با عنائت از خداوند منان و کمک دوستان و اشخاص خیر نسبت به کمک به ایتام و بیماران خاص همچنین همکاری با بیمارستانها، مراکز درمانی و مراکز نگهداری ایتام و همچنین نیازمندان و ایتامی که از افراد مورد اعتماد بنیاد خیریه ملیا یا مسجد محل شناسایی می گردن و ایتام عضو بنیاد خیریه ملیا به عنوان عضو کوچک جامعه ایرانی.

لازم به ذکر است این بنیاد در ابتدا عملیات خود را به صورت استانی شروع می نماید  و راستای اهدافش در آینده به صورت ملی آغاز میگردد.

کمک به ایتام، کمک به نیازمندان، کمک به درمان بیماران به عنوان کوچکترین عضو جامعه ایرانی به صورت شیوه روز دنیا.

در این زمینه (بنیاد خیریه ملیا) با عنائت از خداوند منان و کمک دوستان و اشخاص خیر نسبت به کمک به ایتام و بیماران خاص و پیگیری و شناسایی افراد نیازمند  به روشهای نوین روز دنیا (سی آر ام) و روشهای الکترونیک جهت دریافت کمک‌های مردمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین روشهای الکترونیک آی تی و آی سی تی برای شناسایی ایتام و بیماران خاص و نیازمندان و افرادی که در بخش خصوصی با بحران های اقتصادی و مالی دچار شده اند.

همچنین همکاری با بیمارستانها، مراکز درمانی و مراکز نگهداری ایتام و نگهداری سالمندان و  همچنین نیازمندان و ایتامی که از افراد مورد اعتماد بنیاد خیریه ملیا یا مسجد محل شناسایی می گردند و ایتام عضو بنیاد خیریه ملیا به عنوان عضو کوچک جامعه ایرانی.

(۱۴۳)

144
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>