امیر تتلو جایزه اسکار ۲۰۱۷ را برای فیلم فروشنده به اصغر فرهادی تبریک گفت | فیلم

امیر تتلو جایزه اسکار ۲۰۱۷ را برای فیلم فروشنده به اصغر فرهادی تبریک گفت | فیلم

امیر تتلو جایزه اسکار ۲۰۱۷ را برای فیلم فروشنده به اصغر فرهادی تبریک گفت

تبریک میگم به آقاى فرهادى 🙏🏻 باعث افتخارن 🙏🏻 ما ایرانیا فقط اینطورى میتونیم به دنیا بفهمونیم که ما هم هستیم !! ما احتیاج به موفقیت هاى بزرگ و قهرمانى و #قهرمان هاى زنده داریم !!! انشاءالله که بفهمیم باید حسادت رو کنار بذاریم و پُشت هم باشیم و به هم انرژى بدیم و افراد موفق رو حمایت کنیم و بهشون احترام بذاریم و غیر از این راهى براى موفقیت کشورمون وجود نداره !! به خودمون بیایم !! واحد پولمون تو دنیا بى ارزش ترینه حتى از سوریه و افغانستان و بقیه ى کشوراى درگیر جنگ !! ٧

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>