عارف لرستانی با انتشار این ویدیو در اینستاگرام نوشت : من ققط خاطره بازى کردم | فیلم

عارف لرستانی با انتشار این ویدیو در اینستاگرام نوشت : من ققط خاطره بازى کردم | فیلم

عارف لرستانی با انتشار این ویدیو در اینستاگرام نوشت : من ققط خاطره بازى کردم  . وی درباره امیرکبیر نوشت:

من ققط خاطره بازى کردم.ولى برداشت آزاد.مظلوم تر از این مرد در تاریخ ایران  وجود نداشته و ندارد تنها و یک تنه میخواست .ایران را نجات بدهد و جانش را بر سر این راه گذاشت.صد افسوس که خونش هنوز ثمر نداده

میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم های ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود.

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی (زاده: ۱۱۸۶ اراک، درگذشته: ۲۰ دی ۱۲۳۰ کاشان) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمانناصرالدین‌شاه قاجار بود.

امیرکبیر همسر عزت‌الدوله، خواهر ناصرالدین‌شاه قاجار بود و به سبب ازدواج دخترش تاج‌الملوک با مظفرالدین‌شاه قاجار، پنجمین پادشاه از دودمان قاجار، پدربزرگ ششمین ایشان، محمدعلی‌شاه نیز به شمار می‌رود.

اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد.

مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود.

وی بنیان‌گذار دارُالفُنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد.

(۴۰)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>