توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ | فیلم

[mono_ir_video id=”996190″ qualities=”360,480″]

توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ | فیلم

توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ . حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان که امروز برای ارائه بودجه سال ۹۸ در مجلس حضور پیدا کرده است، اظهاراتی را درباره افزایش حقوق کارمندان بیان کرد.

(41)

42
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>