محمود واعظی : ما قیم مردم نیستیم، ما خادم مردم هستیم | فیلم

[mono_ir_video id=”990027″ qualities=”360,480″]

محمود واعظی : ما قیم مردم نیستیم، ما خادم مردم هستیم | فیلم

محمود واعظی : ما قیم مردم نیستیم، ما خادم مردم هستیم . محمود واعظی در همایش مدیران، سردبیران و روسای مراکز و دفاتر ایرنا گفت ما قیم مردم نیستیم، ما خادم مردم هستیم .

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>