لبالب شدن دوباره کارون | فیلم

[mono_ir_video id=”988650″ qualities=”360,480″]

لبالب شدن دوباره کارون | فیلم

لبالب شدن دوباره کارون . بخاطر بارش های کم سابقه امسال ، رودخانه کارون به طرز کم سابقه ای لبالب شده است و باعث شادی و خوشحالی مردم شده است .

(14)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>