سازمان CIA اعلام کرد طبق مدارکی بن سلمان درگیر قتل قاشقجی بوده است | فیلم

[mono_ir_video id=”981824″ qualities=”360″]

سازمان CIA اعلام کرد طبق مدارکی بن سلمان درگیر قتل قاشقجی بوده است | فیلم

سازمان CIA اعلام کرد طبق مدارکی بن سلمان درگیر قتل قاشقجی بوده است . این خبر شرایط را برای ترامپ که با بن سلمان عهد دوستی ریخته است، سخت کرده است.

(14)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>