درگذشت نوربخش ، رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش | فیلم

درگذشت نوربخش ، رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش | فیلم

درگذشت نوربخش ، رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش . توضیحات یکی از پزشکان بیمارستان حکیم جرجانی گرگان درباره فوت رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش پس از تصادف .

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>