وضعیت کشورهای دیگر در شفافیت آرای نمایندگان مجلس | فیلم

وضعیت کشورهای دیگر در شفافیت آرای نمایندگان مجلس | فیلم

وضعیت کشورهای دیگر در شفافیت آرای نمایندگان مجلس . وقتی نمایندگان مجلس در شفافیت آرا از همتایان جهانی خود عقب می مانند و آرا نمایندگان مخفی می ماند.

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>