صحبتهای محمد رضا نقدی معاون فرهنگی سپاه | فیلم

صحبتهای محمد رضا نقدی معاون فرهنگی سپاه | فیلم

صحبتهای محمد رضا نقدی معاون فرهنگی سپاه . محمدرضا نقدی : مردم بارها به من گفتند با کدام دستت عبدالله نوری و مهاجرانی را کتک زدی تا ببویسم.

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>