حسام نواب صفوی : شبکه فارسی 1 را من بستم !!! | فیلم

[mono_ir_video id=”99819″ qualities=”360,480,720,1080″]

حسام نواب صفوی : متلاشی شدن شبکه فارسی 1 را تبریک میگم | فیلم

حسام نواب صفوی : متلاشی شدن شبکه فارسی 1 را تبریک میگم.  شبکه فارسی 1 را من بستم !!!

وی در اینستاگرامش چنین نوشت :

هوالعزيز:وقتي شبكه فارسي ١اقدام به سريالهاي غير اخلاقي كرد متاسافانه طلاقهايي موسوم به طلاقهاي فارسي١شكل گرفت و بنيان خانواده خيلي از خانواده هاي ايران مورد هدف قرار گرفته شد .

و از هم پاشيده شد بعد از آن در نهايت رذالت، هويت ايراني مورد تمسخر قرار گرفت سكوت به منزله خيانت بود طوماري بسياري از مردم ايران ،نشان از جريحه دار شدن احساسات و غيرت ايراني بود .

با طرح شكايت توسط اينجانب و رسيدگي پر قدرت قوه قضاييه شبكه منحط و غير اخلاقي فارسي١بسته شد .و اين نكته را متذكر ميشوم شكايت ملت ايران عليه اين شبكه بود.

نه شخص. كه افتخار وكالت اين پرونده به عهده بنده بود و در آخر متذكر ميشوم با اتحادي كه بين وكلا در اكثر كشورها ايجاد كردم هر شخص وهر شبكه اي كه بخواهد تمدن و فرهنگ چند هزار ساله ايران را به سخره بكشد در هر نقطه اي از دنيا آنها را تعقيب خواهيم كرد سپاس بيكران از مردم كشور ايران و قوه قضاييه كشور دارم كه پشتيبان من بودند .

متلاشي شدن اين شبكه ضد ايراني را به تمام مردم ايران تبريك ميگويم .سيد حسام نواب صفوي وكيل پايه يك دادگستري دي ماه يكهزارو سيصد و نود پنج .تهران

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>