طوفان وحشتناک مانگوت و کشته شدن چندین تن | فیلم

طوفان وحشتناک مانگوت و کشته شدن چندین تن

طوفان وحشتناک مانگوت و کشته شدن چندین تن

طوفان ترسناک در لوزون فیلیپین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. این تصاویر را از موج آنلاین مشاهده کنید.

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>