حضور امیر قلعه نویی در شهر ری میان استقبال بی نظیر مردم | فیلم

حضور امیر قلعه نویی در شهر ری میان استقبال بی نظیر مردم

حضور امیر قلعه نویی در شهر ری میان استقبال بی نظیر مردم

امیر قلعه نویی  پیشینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را دارد. وی را در شهر ری میبینید.

(117)

118
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>