زیر آب رفتن یک خانه در طوفان آمریکا | فیلم

[mono_ir_video id=”938321″ qualities=”360,480,720,1080″]

زیر آب رفتن یک خانه در طوفان آمریکا

زیر آب رفتن یک خانه در طوفان آمریکا

در این ویدیو یک خانه را مشاهده میکنید که به علت طوفان سهمگین در شرق آمریکا به زیر آب رفته است.

(5)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>