حرکت خیرخواهانه ی جمعی از جوانان آرایشگر | فیلم

حرکت خیرخواهانه ی جمعی از جوانان آرایشگر

حرکت خیرخواهانه ی جمعی از جوانان آرایشگر .گروهی از آرایشگران با هدف کمک به کودکان نیازمند در حرکتی انسان دوستان با رفتن به منزل این کودکان بصورت رایگان خدمات کوتاهی و پیرایش مو رو انجام دادن.

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>