والدین فریب مطالب منتشر شده در فضای مجازی برای پیشگیری و درمان بیماری فرزندشان را نخورند | فیلم

[mono_ir_video id=”558450″ qualities=”360,480,720″]

والدین فریب مطالب منتشر شده در فضای مجازی برای پیشگیری و درمان بیماری فرزندشان را نخورند | فیلم

والدین فریب مطالب منتشر شده در فضای مجازی برای پیشگیری و درمان بیماری فرزندشان را نخورند  

افزایش آسیب‌های اجتماعی در بین نوجوانان یکی از خطراتی است که جامعه شناسان و روانشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند و در تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله گرایش به مصرف سیگار و قلیان، ارتباط با جنس مخالف و کتک کاری در بیرون از خانه، همه‌گیرترین رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان گزارش شده است.

اگرچه آسیب‌های اجتماعی از جامعه به مدارس وارد می‌شود اما برای امن ماندن محیط مدارس و مراقبت از دانش آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و دراز مدت و اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه نوجوانان است و در این رابطه آموزش و پرورش نقش کلیدی دارد هرچند نمی‌توان ضرورت همکاری سایرنهادها با دستگاه‌ تعلیم و تربیت برای واکسیناسیون دانش آموزان در برابر آسیب‌‌های اجتماعی است.

(5)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>