اشترخجو با نوای دوتار مرتضی گودرزی و سمن صرامی | فیلم

[mono_ir_video id=”995568″ qualities=”360,480″]

اشترخجو با نوای دوتار مرتضی گودرزی و سمن صرامی | فیلم

اشترخجو با نوای دوتار مرتضی گودرزی و سمن صرامی . مرتضی گودرزی در توضیح این مقام نوشته است: «اشترخجو مقام سفر و جدایی است. مقام کاروانی ست که میرود و آتشی را در دل باقی میگذارد.»

(31)

32
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>