سنتور نوازی سیامک آقایی | فیلم

[mono_ir_video id=”70413″ qualities=”360,480,720,1080″]

سنتور نوازی سیامک آقایی | فیلم

سیامک آقایی، نوازنده سنتور و طراح و سازنده برخی از سازهای موسیقی دستگاهی ایران، رذیف دان و پژوهشگر موسیقی دستگاهی و نواحی ایران است.

(37)

38
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>