سنتور نوازی علی زندوکیلی

سنتور نوازی علی زندوکیلی

علی زندوکیلی خواننده مطرح کشورمان در تازه ترین هنرنمایی خود به سنتور نوازی قطعه ای از اردوان کامکار پرداخت.

در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>