سنتور نوازی علی زندوکیلی

سنتور نوازی علی زندوکیلی

علی زندوکیلی خواننده مطرح کشورمان در تازه ترین هنرنمایی خود به سنتور نوازی قطعه ای از اردوان کامکار پرداخت.

(۳۳)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>