باران کوثری : بابت اینکه جدی گرفته بشم جنگیدم برای اینکه نشون بدم من بازیگری هستم که بازیگری دغدغمه | فیلم

باران کوثری : بابت اینکه جدی گرفته بشم جنگیدم برای اینکه نشون بدم من بازیگری هستم که بازیگری دغدغمه | فیلم

باران کوثری : بابت اینکه جدی گرفته بشم جنگیدم برای اینکه نشون بدم من بازیگری هستم که بازیگری دغدغمه

او در ادامه گفت : من ادعا نمیکنم بازیگر خوبی هستم ولی ادعا میکنم بازیگر زحمت کشی هستم جنگیدم و این سخت بوده.

این بازیگر سالها پیش نیز ممنوع الکار شده بوده که جریان آنرا در زیر میخوانید :

این بازیگر که چند سالی قبل دچار ممنوع الکاری شده بود در توصیف آن ماجرا روایت جالبی دارد. کوثری بیان می دارد: وسط اجرای نمایش هومن سیدی بودیم که من فهمیدم تهدید هایی وجود دارد. مثلا یکی دو تا از دوستان من که در حراست تئاتر شهر بودند بعد از پایان اجرا من را اسکورت می کردندبه پشت صحنه.

گویا تهدید های شدیدی شده بود. تا اینکه از حراست مرکز هنرهای نمایش من را خواستند آقایی نشستند و گفتند من که شما را نمی شناسم . گفتم چه بد که شما مسئول جایی هستید که کسانی را که باید با آنها برخورد داشته باشید، نمی شناسید.

گفتند نامه ای آمده که شما نمی توانید روی صحنه بروید.گفتم می شود نامه را ببینم که گفتند من که به شما نامه نشان نمی دهم. من هم گفتم پس من هم می روم روی صحنه.

کوثری می افزاید: نامه را هم هیچوقت ندیدم ولی از من خواستند که از گروه بخواهم که یک بازیگر جایگزین من کنند که گروه قبول نکردند باز من را صدا کردند و با لحن تهدید آمیز گفتند حتما راضی شان کنید ، که اجرا متوقف نشود و حاشیه ای پیش نیاید. که من هم گفتم کاری از دست من بر نمی آید. ماجرا از اینجا شروع شد.

 

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>