سعید پیردوست از فیلم هایی که در جشنواره دوست داشته است میگوید | فیلم

سعید پیردوست از فیلم هایی که در جشنواره دوست داشته است میگوید | فیلم

سعید پیردوست از فیلم هایی که در جشنواره دوست داشته است میگوید

این بازیگر گفت من چون سینما سروش میرفتم فیلم هایی را هم که دیدم فیلم های بدی نبود من فیلم آقای هادی رو خوشم اومد فیلم آقای جوان را خوشم اومد فیلم نگار از فیلم آقای جوزانی خیلی خوشم اومد.

فیلم قاتل اهلی رو خوشم اومد برخلاف انتقادهایی که ازش میشه چون آدم باید ببینه از فیلم چه انتظاری داره بعد دیگه تابستان داغ هم خوب بود بد نبود ولی میدونی کارگردان ها همه جونند احتیاج به تجربه دارند احتیاج به این دارند آب دیده تر بشند.

بازیگر فیلم سینمایی «سربازهای جمعه» افزود:ما در حال حاضر مشکلات زیادی را در جامعه هنری مان داریم؛ از شرایط بسیار بد دستمزدها گرفته تا فیلمنامه های به شدت ضعیف و سردستی، همگی آسیب های جدی را به آثار تولید شده در سینما وتلویزیون وارد ساخته اند؛ جدا از این ها شرایطی در سینمای ما به وجود آمده که فیلمسازان ترجیح می دهند از جوان ترها برای حضور در فیلم ها استفاده کنند.

وی در همین رابطه افزود:طی سال های گذشته ما به کرات شاهد بوده ایم که در فیلم های سینمایی و سریال هایتلویزیونی نقش های افراد پیر را جوانان بازی کرده اند؛ این در حالی است که ما در سینمای کشورمانبازیگران پیشکسوت خوب کم نداریم که بتوانند در نقش افراد سالمند بازی کنند.

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>