تقاضای مادر کودک مرندی | فیلم

 تقاضای مادر کودک مرندی | فیلم

تقاضای مادر کودک مرندی که فیلم شکنجه ی دخترش در فضای مجازی به صورت گسترده پخش شد بچه ام رو به من برگردونید… چرا اجازه میدادید همچین آدم کثیف و پلیدی بیاد نازنین زهرا رو برداره ببره

(۹۴)

95
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>