فرزاد فرزین عاشقانه ترین لحظه زندگی بیماران پروانه ای را رقم زد | فیلم

فرزاد فرزین عاشقانه ترین لحظه زندگی بیماران پروانه ای را رقم زد | فیلم

فرزاد فرزین عاشقانه ترین لحظه زندگی بیماران پروانه ای را رقم زد دیدن دردهای این دختر زیبای ایرانی، نفس تان را در سینه حبس می کند اگه بیان تو بخش بیماری های خاص تسهیلات بهتری بگیرن بچه های پروانه ای درمان ندارن فقط یکسری پاسنمان ها دارن که از دردشون کم میکنه !

(۳۹)

40
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>